Advanced Search

Advanced Search

Title
Author
ISBN
Publication Year
‹ Back

Effective Practice Pengajian Perniagaan Penggal 2

Series : Effective Practice
Author : Fong Way Chan
ISBN 13 : 9789834706029
Year of Publication : December 2012

Buku Effective Practice STPM Pengajian Perniagaan: Perniagaan Penggal 2 ini berfungsi sebagai buku latihan topikal yang lengkap berdasarkan sukatan mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM baharu dan sistem pentaksiran baharu. Nota Efektif dipersembahkan dalam bahasa yang mudah difahami berserta rajah yang relevan bagi meningkatkan pemahaman pelajar. Di samping itu, latihan pada akhir setiap bab turut disertakan sebagai pendedahan kepada para pelajar.

You might also like this