SCORE in STPM Sejarah Malaysia & Asia Tenggara Penggal 3

Series : Score
Author : Abd. Aziz Ibrahim
ISBN 13 : 9789834705572
Year of Publication : June 2013

Buku Score in STPM Sejarah Malaysia & Asia Tenggara Penggal 3 ini mengandungi set model kertas peperiksaan STPM yang lengkap berdasarkan sukatan mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM baharu dan sistem pentaksiran baharu. Setiap kajian kes diubahsuai daripada kes-kes sebenar bagi meningkatkan tahap pemikiran para pelajar. Jawapan cadangan turut disediakan pada akhir buku. Tujuan utama siri ini diterbitkan adalah untuk mendedahkan pelajar kepada bentuk soalan peperiksaan STPM sebenar serta cara menjawab soalan dengan betul dan tepat. Siri ini mampu memenuhi keperluan pelajar untuk mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM kelak.

You might also like this

Stay Connected with us

Find us on

Share with your friends

e-Updates

Just key in your email address to get updates

I'm interested in